لیست قیمت اتاق حمل بار

لیست قیمت اتاق حمل بار


لیست قیمت انواع اتاق حمل بار و یخچالی به شرح ذيل ميباشد‌ :

تجهیزات

قیمت

ابعاد اتاق

نام محصول

سپر عقب – نردبان – 2 عدد گلگیر – جعبه ابزار کوچک – یونیت سرد کننده safkar-p325e

تماس بگیرید

2.5*2.2*5

اتاق یخچالی ایسوزو 6 تن جدید

سپر عقب – نردبان – 2 عدد گلگیر – جعبه ابزار کوچک – یونیت سردکننده safkar-p325e

تماس بگیرید

2.2*2.3*6

اتاق یخچالی ایسوزو 8 تن با طول 6 متر

سپر عقب – نردبان – 2عدد گلگیر – جعبه ابزار کوچک – یونیت سردکننده safkar-p325e

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

اتاق یخچالی ایسوزو 8 تن با طول 6 متر

سپر عقب – نردبان – دوعدد گلگیر – جعبه ابار کوچک – یونیت سردکننده safkar-p325e

تماس بگیرید

1.9*2*3.2

ایسوزو 5.2 درب عقب دولنگه

تماس بگیرید

یونیت سرد کننده p325e

سپر و چراغ مخصوص نیسان – یونیت safkar p210

تماس بگیرید

1.65*1.7*2.37

اتاق یخچالی وانت نیسان

تماس بگیرید

یونیت سرد کننده p210

سپر عقب – 2عدد گلگبر – جعبه ابزار کوچک

تماس بگیرید

2.05*2.2*5

اتاق حمل بار ایسوزو 6 تن جدید

سپر عقب – 2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.3*6

اتاق حمل بار ایسوزو 8 تن با طول 6 متر

سپر عقب – 2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

اتاق حمل بار ایسوزو 8 تن با طول 6 متر

سپر و چراغ مخصوص نیسان

تماس بگیرید

1.65*1.7*2.37

اتاق حمل بار وانت نیسان

سپر عقب – 2 عدد گلگیر – جعبه ابزار کوچک

تماس بگیرید

2.05*2.2*5

کامیونت هیوندای

سپر عقب – 2 عدد گلگیر جعبه ابزار کوچک

تماس بگیرید

>2.05*2.2*5

کامیونت هیوندای 8 تن

سپر عقب – جعبه ابزار کوچک – 2عدد گلگیر

تماس بگیرید

1.9*2*3.2*2

ایسوزو 6 تن بدون کاربری

سپر عقب – 2 عدد گلگیر –

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیونت فاو – 6 تن

سپر و چراغ مخصوص – 2 عدد گلگیر

تماس بگیرید

1.9*2*3.2

کامیونت آرنا

سپر و چراغ مخصوص

تماس بگیرید

1.65*1.7*2.37

کامیونت جک 5.6 تن

سپر عقب – 2 عدد گلگیر

تماس بگیرید

2.2*2.3*6

کامیونت جک 6 تن

سپر عقب – 2 عدد گلگیر

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیونت جک 7.5 تن

سپر عقب – گلگیر -جعبه ابزار کوچک

تماس بگیرید

2.5*2.2*5

ایسوزو 5 تن بدون کاربری

سپر عقب – 2 عدد گلگیر – جعبه ابزار کوچک

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

ایسوزو 8 تن بدون کاربری

سپر عقب – 2 عدد گلگیر

تماس بگیرید

1.65*1.7*2.37

کامیونت ایسوزو 6 تن اتاق جدید

سپر عقب – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.3*6

کامیونت ایسوزو 8.4 اتاق جدید

سپر عقب – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیونت الوند 6 تن

سپر عقب – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.3*6

کامیونت الوند 8 تن

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیونت 5.2 آمیکو – M5.2

سپر عقب – دوعدد گلگیر – جعبه ابزار کوچک

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیونت 6 آمیکو – EM6

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیونت کاویان K1052

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

فوتون 5.4 تن

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

فوتون 6.5 تن

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

فوتون 6.5 تن . خوابدار

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

فوتون 8.5 تن

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده ایویکو STRALIS

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

ایسوزو 18 تن

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده فاو J6 – تک محور

2 عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده فاو J6 – جفت محور

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کمپرسی فاو – FAW CA 3250

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده البرز تک – تیپ 2

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده البرز جفت – تیپ 3

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده اسکانیا – G400

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده اسکانیا – G410

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده اسکانیا – G440

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده اسکانیا – G460

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده کاوه – تک محور 420 KT

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده کاوه – جفت محور 420 KT

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون كاوه كمپرسي جفت محور 420 KD

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده دنیز

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده فوتون

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

آریا . كمپرسي LK1924

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده آمیکو – تک محور

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده کاویان K375T

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده JAC گالوپ . تک محور

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون بنز 1924 – تک محور باری

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون بنز 1924 – تک محور کمپرسی

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون بنز 1924 – تک محور کمپرسی با اتاق بار

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون بنز 2624 – جفت محور باری

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون بنز 2624 – جفت محور کمپرسی

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

بنز آتگو

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

بنز اکتروس

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

بنز اکسور 1843

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده ولوو FH 440

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده ولوو FH 480

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده ولوو FH 500

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده رنو پریمیوم 460

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده رنو لندر

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون رنو کراکس 440 (4×6)

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون دانگ فنگ تك محور باري 2*4

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 – T375

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 – T375

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375

2عدد گلگیر – جعبه ابزار بزرگ

تماس بگیرید

2.2*2.2*6

کشنده داف XF 105

قیمت اتاق ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و اندازه مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره با واحد فروش تماس بگیرید. 44030415-021

معرفی برترین تولیدکننده سال 1395:
  • شرکت ماموت بزرگ ترین تولید کننده ساندویچ پانل در خاورمیانه

    شرکت ماموت برندی است که در سال 1370 و در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع شروع به کار کرد و در چند سال اخیر به عنوان بزرگ ترین شرکت در این حوزه مشغول فعالیت است اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر لیست قیمت لیست قیمت