وبلاگ

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو کارفرما : شرکت روناک داروپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا: 1394 محل اجرا ساوه، شهرک صنعتی کاوه متریال مصرفی در پروژه شرکت روناک دارو: متراژ 3000متر سقفی 2000متر دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) تاریخچه‌ای از شرکت روناک دارو: شرکت روناک داروRead more about پروژه شرکت روناک دارو[…]

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ توسط شرکت ماموت کارفرمای پروزه دانشگاه علم و  فرهنگ : دانشگاه علم فرهنگ پیمانکار پروژه علم و فرهنگ:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:تهران- اشرفی اصفهانی -روبروی تیراژه متریال مصرفی در پروژه دانشگاه علم و فرهنگ:1500متر ساندویچ پانل سقفی(سقف قوسی) به همراه800متر نصب کامپوزیت مجری : شرکت آراسب پیشتازRead more about پروژه دانشگاه علم و فرهنگ[…]

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش کارفرما : شرکت پارسیان پست پیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا: 1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی در پروژه پست برق جزیره کیش: 8000متر ساندویچ پانل سقفی و 2000متر دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 شرکت آب و برق کیش درRead more about پروژه پست برق جزیره کیش[…]

پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید بازار پردیس 1 کیش کارفرما : بازار پردیس کیش پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموتسال اجرا: 1395محل اجرا: جزیره کیش متریال مصرفی در پروژه بازار پردیس: 13000متر ساندویچ پانل سقفی 5 سانت – آبرو گالوانیزهRead more about پروژه بازار پردیس کیش[…]

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا کارفرما : شرکت پاتیرا پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: 3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیر پلی کربنات و 2000متر پانل دیوارینام پروژه:شمس اباد تهران سال اجرا: 1395استان تهران متریال مصرفی در پروژه شرکت پاتیرا: 3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیر پلی کربنات و 2000متر پانل دیواریRead more about پروژه شرکت پاتیرا[…]

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا کارفرما : شركت ايثار سبلان پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: ٢ سوله ورزشي هر كدام ١٥٠٠ متر مربعنام پروژه:پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري سال اجرا: 1395استان تهران متریال مصرفی در پروژه سالن ورزشی مدیریت بحران: ساندویچ پانل سقفی مجری :Read more about پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا[…]

پروژه آهاب

پروژه آهاب

پروژه آهاب ،پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري کارفرما : شرکت آهاب پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: 1300 مترمربع سقف نام پروژه:پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري سال اجرا: 1394استان تهران متریال مصرفی در پروژه آهاب: 1300 مترمربع ساندویچ پانل سقفی 5سانت <!– توضیحات: یکیRead more about پروژه آهاب[…]

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر کارفرما : شرکت عمران گستر آرشینپیمانکار:نماینده فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: 2500متر پانل سقفی 4سانت نام پروژه: پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر سال اجرا: 1394استان مازندران متریال مصرفی در پروژه نیروی دریایی نوشهر: پانل سقفی 4سانت مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرایRead more about پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر[…]

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک کارفرما : شرکت آلومینیوم اراک پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: نام پروژه:پروژه آلومینیوم اراک سال اجرا: 1395استان مرکزی متریال مصرفی در پروژه آلومینیوم اراک: پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرایRead more about پروژه آلومینیوم اراک[…]

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب   کارفرما : شرکت فروکتوز پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه فرافروکتوز ناب: 8000 مترپانل سقفی و دیوارینام پروژه:پروژه فرا فروکتوز ناب سال اجرا:1395استان البرز متریال مصرفی در پروژه فرافروکتوز ناب: پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری توضیحات: یکی ازRead more about پروژه فرا فروکتوز ناب[…]