وبلاگ

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه شرکت روناک دارو کارفرما : شرکت روناک داروپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1394محل اجرا:ساوه، شهرک صنعتی کاوه متریال مصرفی:متراژ 3000متر سقفی 2000متر دیواری WordPress Image Gallery Plugin مشاهده دیگر پروژه ها

پروژه دانشگاه علم فرهنگ

پروژه دانشگاه علم فرهنگ

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه دانشگاه علم و فرهنگ کارفرما : دانشگاه علم و فرهنگپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:تهران- اشرفی اصفهانی -روبروی تیراژه متریال مصرفی:1500متر ساندویچ پانل سقفی(سقف قوسی) به همراه800متر نصب کامپوزیت WordPress Image Gallery Plugin مشاهده دیگر پروژهRead more about پروژه دانشگاه علم فرهنگ[…]

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه پست برق جزیره کیش کارفرما : شرکت پارسیان پستپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی:8000متر ساندویچ پانل سقفی و 2000متر دیواری WordPress Image Gallery Plugin جهت مشاهده دیگر پروژه های ساندویچ پانل کلیک کنید

پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید بازار پردیس 1 کیش کارفرما : بازار پردیس کیشپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی: 13000متر ساندویچ پانل سقفی 5 سانت – آبرو گالوانیزه و ورق فلاشینگ (نصب سقف مثلثی) WordPress Image Gallery Plugin مشاهدهRead more about پروژه بازار پردیس کیش[…]

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه شرکت پاتیرا کارفرما : شرکت پاتیراپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیر پلی کربنات و 2000متر پانل دیوارینام پروژه:شمس اباد تهران سال اجرا:1395استان تهران  متریال مصرفی:3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیرRead more about پروژه شرکت پاتیرا[…]

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا کارفرما : شركت ايثار سبلانپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:٢ سوله ورزشي هر كدام ١٥٠٠ متر مربعنام پروژه:پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري سال اجرا:1395استان تهران  متریال مصرفی:ساندویچRead more about پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا[…]

پروژه آهاب

پروژه آهاب

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري کارفرما :شرکت آهابپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:1300 مترمربع سقف نام پروژه:پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري سال اجرا:1394استان تهران  متریال مصرفی:1300 مترمربع ساندویچ پانل سقفیRead more about پروژه آهاب[…]

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر کارفرما :شرکت عمران گستر آرشینپیمانکار:نماینده فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: 2500متر پانل سقفی 4سانتنام پروژه:پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر سال اجرا:1394استان مازندران  متریال مصرفی:پانل سقفی 4سانت WordPress Image Gallery Plugin مشاهدهRead more about پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر[…]

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 پروژه آلومینیوم اراک کارفرما :شرکت آلومینیوم اراکپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:-نام پروژه:پروژه آلومینیوم اراک سال اجرا:1395استان مرکزی  متریال مصرفی:پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری WordPress Image Gallery Plugin مشاهده دیگر پروژهRead more about پروژه آلومینیوم اراک[…]

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه فرا فروکتوز ناب کارفرما :شرکت فروکتوزپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:8000 مترپانل سقفی و دیوارینام پروژه:پروژه فرا فروکتوز ناب سال اجرا:1395استان البرز متریال مصرفی:پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواریRead more about پروژه فرا فروکتوز ناب[…]