اتاق حمل بار و یخچالی

پروژه های انجام شده ساندویچ پنل

با توجه به پیشرفت سازه های ساختمانی و استفاده از ساندویچ پانل تعداد پروژه های انجام شده با این سازه اماده در حال افزایش است. برای اشنایی بیشتر شما با این سازه تعدادی از پروژه هایی که توسط نصابان معتبر ساندویچ پانل نصب شده است به همراه اطلاعات تکمیلی در این بخش قرار دادیم. ساندویچ پانل های استفاده شده در این سازه ها ساندویچ پانل شرکت ماموت میباشد که به جهت کیفیت بالای ساخت مورد استفاده قرار میگیرد.

اتاق یخچالی نیسان

اتاق حمل بار یخچالی نیز همانند اتاق بار بر روی شاسی نیسان سوار میشود و برای انتقال تولیدات نیازمند سرمایش در مسیر های درون و برون شهری استفاده میشود. این اتاق ها دارای ویژگی های خاصی چون عایق بودن هستند تا میزان اتلاف انرژی به حد اقل ممکن برسد...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

اتاق یخچالی کامیونت

اتاق حمل بار یخچالی نیز همانند اتاق بار بر روی شاسی وسیله سوار میشود و برای انتقال تولیدات نیازمند سرمایش در مسیر های درون و برون شهری استفاده میشود این اتاق ها دارای ویژگی های خاصی چون عایق بودن هستند تا میزان اتلاف انرژی به حد اقل ممکن برسد این...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

اتاق یخچالی کامیون

اتاق حمل بار یخچالی نیز همانند اتاق بار بر روی شاسی وسیله سوار میشود و برای انتقال تولیدات نیازمند سرمایش در مسیر های درون و برون شهری استفاده میشود این اتاق ها دارای ویژگی های خاصی چون عایق بودن هستند تا میزان اتلاف انرژی به حد اقل ممکن برسد این...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

اتاق حمل بار نیسان

اتاق حمل بار جعبه ای است که بر روی ماشین سوار میشود و  برای حمل کالا بین شهری استفاده میشود اتاق حمل بار نیسان برای حمل بار در مسیر های بیرون و درون شهری و برای تولیدات کم مورد استفاده قرار میگیرد این اتاق کوچیک ترین نوع اتاق حمل بار است که امکان...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

اتاق حمل بار کامیونت

اتاق حمل بار جعبه ای است که برروی شاسی کامیونت سوار پیاده سازی میشود و برای حمل نقل کالای تولیدی در مقدار متوسط استفاده میشود این اتاق ها قبلیت حمل مقدار مشخصی کالا را دارند این مقدار کمتر از کامیون و بیشتر از نیسان است شاسی این کامیونت ها از...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

اتاق حمل بار کامیون

اتاق حمل بار کامیون  همانطور که در مطلب اتاق حمل بار گفته شد اتاق حمل بار جعبه یا باکسی است که بر روی شاسی کامیون سوار میشود و برای حمل و نقل کالای تولیدی استفاده میشود اتاق حمل بار کامیون نیز کاملا شبیه به اتاق حمل بار است که به دلیل تحمل بار...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل