اتاق حمل بار

اتاق حمل بار نیسان

اتاق حمل بار جعبه ای است که بر روی ماشین سوار میشود و  برای حمل کالا بین شهری استفاده میشود اتاق حمل بار نیسان برای حمل بار در مسیر های بیرون و درون شهری و برای تولیدات کم مورد استفاده قرار میگیرد این اتاق کوچیک ترین نوع اتاق حمل بار است که امکان...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید

اتاق حمل بار کامیونت

اتاق حمل بار جعبه ای است که برروی شاسی کامیونت سوار پیاده سازی میشود و برای حمل نقل کالای تولیدی در مقدار متوسط استفاده میشود این اتاق ها قبلیت حمل مقدار مشخصی کالا را دارند این مقدار کمتر از کامیون و بیشتر از نیسان است شاسی این کامیونت ها از...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید

اتاق حمل بار کامیون

اتاق حمل بار کامیون  همانطور که در مطلب اتاق حمل بار گفته شد اتاق حمل بار جعبه یا باکسی است که بر روی شاسی کامیون سوار میشود و برای حمل و نقل کالای تولیدی استفاده میشود اتاق حمل بار کامیون نیز کاملا شبیه به اتاق حمل بار است که به دلیل تحمل بار...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید