وبلاگ

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه شرکت پاتیرا کارفرما : شرکت پاتیراپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیر پلی کربنات و 2000متر پانل دیوارینام پروژه:شمس اباد تهران سال اجرا:1395استان تهران  متریال مصرفی:3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیرRead more about پروژه شرکت پاتیرا[…]

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا کارفرما : شركت ايثار سبلانپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:٢ سوله ورزشي هر كدام ١٥٠٠ متر مربعنام پروژه:پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري سال اجرا:1395استان تهران  متریال مصرفی:ساندویچRead more about پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا[…]

پروژه آهاب

پروژه آهاب

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري کارفرما :شرکت آهابپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:1300 مترمربع سقف نام پروژه:پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري سال اجرا:1394استان تهران  متریال مصرفی:1300 مترمربع ساندویچ پانل سقفیRead more about پروژه آهاب[…]

پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر

پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر

مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) 09127209767 کلیک کنید پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر کارفرما : بانک شهرپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395 تولید تعداد انبوهی از کانکس برای شهر نت بانک شهر که همکنون در تعدادی از شهر ها نصب شده است WordPress ImageRead more about پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر[…]