Tag: اتاق حمل بار کامیونت

اتاق حمل بار کامیونت

اتاق حمل بار جعبه ای است که برروی شاسی کامیونت سوار پیاده سازی میشود و برای حمل نقل کالای تولیدی در مقدار متوسط استفاده میشود این اتاق ها قبلیت حمل مقدار مشخصی کالا را دارند این مقدار کمتر از کامیون و بیشتر از نیسان است شاسی این کامیونت ها از...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید