وبلاگ

تریلر چادری ماموت

تریلر چادری ماموت

تریلی چادری ماموت  تریلر چادری ماموت دارای انواع زیر می باشد: تریلر چادری دو محور ماموت تریلر چادری سقف ثابت سه محور ماموت تریلر چادری کشویی سه محور ماموت تریلر چادری دو محور ماموت تريلر چادري سقف ثابت دو محور ماموت CH 140 – M(دارای استاندارد 17 گانه ملی ایران-وزارت صنایع ترکیه وشرکت بین المللیTUVاروپا).Read more about تریلر چادری ماموت[…]