وبلاگ

تاریخچه ساندویچ پانل

تاریخچه ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ساندویچ پانل شامل لایه ای فشرده است. بین دولایه بیرونی این لایه های بیرونی از جنس فلز، تخته چند لایه، سطح مغناطیسی اکسید شده و یا سیمان بوده و هسته آن از جنس پلی اورتان، پلی استایرن، پشم سنگ و یا پشم شیشه است. ساندویچ پانل ها کاربرد بسیاری دارد و از جملهRead more about تاریخچه ساندویچ پانل[…]