وبلاگ

ساندویچ پانل ایکس پی اسxps

ساندویچ پانل ایکس پی اسxps

ساندویچ پانل ایکس پی اسxps دارای خصوصیت محصر به فرد خود HSJ. که آن را از سایر ساندویچ پانل های دیواری و ساندویچ پانل های سقفی متمایز می کند. مانند فوم پلی یورتان تزریق می شود،و از پیوند بین مولکولی خاصی برخوردار است. از فرایند گرماده حاصل می شو،قیمت آن نسبت به فوم پلی یورتانRead more about ساندویچ پانل ایکس پی اسxps[…]