وبلاگ

شهرک صنعتی آب باریک

شهرک صنعتی آب باریک

شهرک صنعتی آب باریک شهرک صنعتی آب باریک یکی از شهرک های صنعتی اطراف شیراز است. که در سال های اخیر توانسته است،بخشی از صنعت استان را به خود اختصاص دهد. این شهرک صنعتی دارای مساحت صنعتی ۲۲ هکتار و مساحت فاز عملیاتی ۳۲ هکتار است. که در مجموع مساحت کل شهرک صنعتی آب باریکRead more about شهرک صنعتی آب باریک[…]