وبلاگ

شهرک صنعتی نجف آباد ۱

شهرک صنعتی نجف آباد ۱

شهرک صنعتی نجف آباد ۱ شهرک صنعتی نجم آباد ۱ در استان اصفهان و شهرستان نجف آباد قرار دارد. مساحت کل این شهرک صنعتی ۸۱ هکتار است. این شهرک صنعتی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است. این شهرک صنعتی با ۸۱ هکتار مساحت خود دارای ۴۸ واحد صنعتی و ۲۹ طرح در حال ساخت وRead more about شهرک صنعتی نجف آباد ۱[…]

شهرک صنعتی نجف آباد ۲

شهرک صنعتی نجف آباد ۲

شهرک صنعتی نجف آباد ۲ شهرک صنعتی نجف آباد ۲ که در سال ۱۳۸۶ در ۲۴۰ هکتار در استان تهران و شهرستان نجف آباد تاسیس شد. با پتانسیل بالا برای اشتغال‌زایی و پیش‌برد صنعت در کشور با یک مشکل مواجه است،و آن هم مشکل ورودی و دسترسی به این شهرک است. شهرک صنعتی نجف آبادRead more about شهرک صنعتی نجف آباد ۲[…]