وبلاگ

شهرک صنعتی کوثر

شهرک صنعتی کوثر

شهرک صنعتی کوثر شهرک صنعتی کوثر شهرک صنعتی کوثر در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده است . این شهرک صنعتی که تا به امروز نیازهای فراوانی اعم از: قطعه سازی ،قطعه سازی ، قالب سازی ، ماشین سازی ، ساخت تجهیزات معدنی را مرتفع ساخته است. فعالیتهای موجود در شهرک صنعتی کوثر در زمینه صنعتی بسیاریRead more about شهرک صنعتی کوثر[…]