وبلاگ

شهرک صنعتی تیران و کرون

شهرک صنعتی تیران و کرون

شهرک صنعتی تیران و کرون       شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان یک شهرک صنعتی به مساحت ۶۱ هکتار دارد. که از این متراژ ۶۱٫۱ هکتار آن در فاز عملیاتی قرار گرفته که تا ۵۲ هکتار آن در فاز صنعتی قرار دارد. از این ۵۲ هکتار که برای فضای صنعتی در نظرRead more about شهرک صنعتی تیران و کرون[…]

شهرک صنعتی اسفیدواجان

شهرک صنعتی اسفیدواجان

شهرک صنعتی اسفیدواجان شهرک صنعتی اسفیدواجان در استان اصفهان قرار دارد. شهرک صنعتی با دو هدف ارتقا صنایع کشور و ایجاد اشتغال پا به عرصه گذاشت. مشخصات شهرک صنعتی اسفیدواجان شهرک صنعتی اسفیدواجان با ۲۴۸ هکتار مساحت کل در شهرستان تیران و کرون قرار دارد. که از این ۲۴۸ هکتار مساحت کل ۲۴۸ هکتار مساحتRead more about شهرک صنعتی اسفیدواجان[…]