وبلاگ

شهرک صنعتی علویجه

شهرک صنعتی علویجه

شهرک صنعتی علویجه شهرک صنعتی علویجه در استان اصفهان در ۲۰۰ هکتار است . که این شهرک صنعتی بخاطر قرار داشتن در شهرستان نجف آباد کمک بسزایی در این شهرستان کرده است. زیرا اکثر افرادی که در شهرک صنعتی علویجه کار می‌کنند،دانشجویان مقیم این شهرستان هستند که به همین دلیل کمک شایانی در اقتصاد اینRead more about شهرک صنعتی علویجه[…]