وبلاگ

شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ افتتاح شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ واقع در شهر اندیشه و استان تهران است،به دلیل اینکه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ در استان تهران تازه تاسیس است. مساحت شهرک صنعتی زاگرس وگلبرگ بدون احتساب واحدهای غیر صنعتی ۱۵۱/۸۵ هکتار می باشد. این شهرک صنعتی که در شهرستان قدس – خیابان ۴۵Read more about شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ[…]