وبلاگ

شهرک صنعتی منتظریه

شهرک صنعتی منتظریه

شهرک صنعتی منتظریه شهرک صنعتی ویلا‌شهر یا منتظریه در استان اصفهان یکی از شهرک‌های صنعتی مطرح در شهرستان نجف آباد به شمار می‌رود. مشخصات شهرک صنعتی منتظریه که مساحت این شهرک صنعتی حدود ۸۷ هکتار است. که از این ۸۷ هکتار ۷۲ هکتار آن به مساحت صنعتی اختصاص داده شده است. شهرک منتظریه با ۱۶۰Read more about شهرک صنعتی منتظریه[…]