وبلاگ

شهرک صنعتی منطقه نائین

شهرک صنعتی منطقه نائین

شهرک صنعتی منطقه صنعتی نائین این شهرک صنعتی که در شهرستان نائین از استان اصفهان قرار دارد،مساحت این شهرک صنعتی 300 هکتار است که تا تا سال 1391، 194 هکتار آن در فاز عملیاتی قرار داشت. به همراه 18 پروژه دیگر در دهه فجر راه اندازی شد،این شهرک صنعتی به دلیل اینکه خدمان کمتری بهRead more about شهرک صنعتی منطقه نائین[…]