وبلاگ

شهرک صنعتی نظرآباد

شهرک صنعتی نظرآباد

شهرک صنعتی نظرآباد شهرک صنعتی نظرآباد یکی از شهرک های صنعتی استان البرز است که به راه های ارتباطی نزدیکتر است که این آمر کار در این شهرک صنعتی را هم برای کارمندان و هم برای صاحبان املاک صنعتی راحت تر میکند. شهرک صنعتی فوق در 243 هکتار با 61 واحد صنعتی ای که تا بهRead more about شهرک صنعتی نظرآباد[…]