وبلاگ

شهرک صنعتی تیران و کرون

شهرک صنعتی تیران و کرون

شهرک صنعتی تیران و کرون       شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان یک شهرک صنعتی به مساحت ۶۱ هکتار دارد. که از این متراژ ۶۱٫۱ هکتار آن در فاز عملیاتی قرار گرفته که تا ۵۲ هکتار آن در فاز صنعتی قرار دارد. از این ۵۲ هکتار که برای فضای صنعتی در نظرRead more about شهرک صنعتی تیران و کرون[…]