وبلاگ

شهرک صنعتی مورچه خورت

شهرک صنعتی مورچه خورت

شهرک صنعتی مورچه خورت شهرک صنعتی مورچه خورت در  استان اصفهان یکی از شهرک های صنعتی موفق استان اصفهان است. که در شهرستان برخوار و میمه واقع شده است. مشخصات شهرک صنعتی مورچه خورت این شهرک صنعتی با مساحت کل ۵۳۵ دارای ۵۳۵٫۵ هکتار فاز عملیاتی و ۳۷۶ هکتار مساحت صنعتی است. در این شهرکRead more about شهرک صنعتی مورچه خورت[…]