وبلاگ

شهرک صنعتی نجم آباد

شهرک صنعتی نجم آباد

شهرک صنعتی نجم آباد شهرک صنعتی نجم آباد که بالغ بر 20 سال معلق بود،در تاریخ 96/2/12 کلنگ زنی شد. شهرک صنعتی های فراوانی از دولت تدبیر به بعد کلنگ زنی شده است یا در صورت ورشکست شروع دوباره شروع به فعالیت کرده اند که این شهرک یکی از آن دست آوردهه می باشد. شهرکRead more about شهرک صنعتی نجم آباد[…]