وبلاگ

شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا

شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا

شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا   شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا یکی از شهرک صنعتی های استان اصفهان است که در شهرستان شرضا واقع شده است. این شهرک صنعتی که مساحت کل آن ۴۵ هکتار است تمام این مساحت را به فاز عملیاتی شهرک خود اختصاص داده است. شهرک صنعتی شهرضا در استان اصفهان ۳۵ هکتارRead more about شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا[…]

شهرک صنعتی سپیددشت

شهرک صنعتی سپیددشت

شهرک صنعتی سپیددشت شهرک صنعتی سپیددشت یا سپید دشت شهرک صنعتی است. که به تازگی در استان و شهرستان اصفهان به مساحت کل ۵۲ هکتار تاسیس شده است. این شهرک صنعتی از ۵۲ هکتار مساحت کل خود،کل مساحت را در فاز عملیاتی قرار دارد. و ۳۳ هکتار از این فاز عملیاتی را هم به بخشRead more about شهرک صنعتی سپیددشت[…]