وبلاگ

شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا

شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا

شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا   شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا یکی از شهرک های صنعتی استان اصفهان که در اصفهان کیلومتر۶۰جاده اصفهان شهرضا واقع شده است. این شهرک صنعتی که در شهرستان شهرضا قرار دارد،مساحتی حدود ۹۱ هکتار را به خود اختصاص داده است. شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا که به صورت مختصر آن را شهرک صنعتیRead more about شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا[…]

شهرک صنعتی رامشه

شهرک صنعتی رامشه

شهرک صنعتی رامشه شهرک صنعتی رامشه در استان اصفهان قرار دارد. این شهرک صنعتی که در شهرستان شهرضا این استان واقع شده است. ۷۵ قطعه زمین در شهرک صنعتی رامشه به صنعتگران اختصاص داده شده است. که از این تعداد حداقل ۸۰ درصد به صنعتت بازیافت یا تزریق پلاستیک داده شده است. که در اینRead more about شهرک صنعتی رامشه[…]