وبلاگ

ضخامت ساندویچ پنل | ساندویچ پانل | ماموت | پانل

ضخامت ساندویچ پنل | ساندویچ پانل | ماموت | پانل

ضخامت ساندویچ پانل ماموت: ضخامت ساندویچ پانل ها بسته به ضخامت عایق و نوع ورق مورد استفاده متفاوت است. مقدار جابجایی حرارتی و همچنین مقدار بار فشاری بر ساندویچ نیز بر تعیین ضخامت ساندویچ پانل تاثیر گذار هستند ضخامت ساندویچ پانل دیواری: عرض ثابت ساندویچ پانل های دیواری ۱٫۱۶ متر و مفید آن ۱٫۱۴ مترRead more about ضخامت ساندویچ پنل | ساندویچ پانل | ماموت | پانل[…]