وبلاگ

شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی در شهرستان پاکدشت واقع در استان تهران شهرک صنعتی خوارزمی قرار دارد. شهرک صنعتی خوارزمی بالغ بر 344 هکار مساخت دارد که در این شهرک 45 واحد در حال فعالیت هستند. در بخش صنعتی،شهرک صنعتی خوارزمی توانسته است تا به درجات بالایی رسیده و با ایجاد 871 شغل گامی بزرگ در جهتRead more about شهرک صنعتی خوارزمی[…]