وبلاگ

شهرک صنعتی منطقه صنعتی مبارکه

شهرک صنعتی منطقه صنعتی مبارکه

شهرک صنعتی منطقه صنعتی مبارکه شهرک صنعتی منطقه صنعتی مبارکه در استان اصفهان شهرستان مبارکه واقع شده است. مساحت این شهرک صنعتی در 276 هکتار است. و دارای شماره پلاک اصلی 740 است. توصیفی از مکان شهرک صنعتی منطقه صنعتی مبارکه این شهرک صنعتی در دهستان لنجان بخش 9 اصفهان در 32 کیلومتری جنوب شهرRead more about شهرک صنعتی منطقه صنعتی مبارکه[…]