وبلاگ

شهرک صنعتی منطقه نائین

شهرک صنعتی منطقه نائین

شهرک صنعتی منطقه صنعتی نائین این شهرک صنعتی که در شهرستان نائین از استان اصفهان قرار دارد. مساحت این شهرک صنعتی 300 هکتار است. که تا سال 1391، 194 هکتار آن در فاز عملیاتی قرار داشت. به همراه 18 پروژه دیگر در دهه فجر راه اندازی شد. مشخصات شهرک صنعتی منطقه صنعتی نائین این شهرکRead more about شهرک صنعتی منطقه نائین[…]