وبلاگ

شهرک صنعتی ده حسن

شهرک صنعتی ده حسن

شهرک صنعتی ده حسن   افتتاح شهرک صنعتی ده حسن در روستای تاریخی ده حسن واقع در شهر رباط کریم و استان تهران است. به دلیل اینکه شهرک صنعتی ده حسن در استان تهران تازه تاسیس است. هیچ اطلاعاتی از این شهرک صنعتی در دست نیست. در چنین مواردی که شهرک صنعتی تازه تاسیس است،یاRead more about شهرک صنعتی ده حسن[…]