وبلاگ

شهرک صنعتی هرند

شهرک صنعتی هرند

شهرک صنعتی هرند شهرک صنعتی هرند که در استان اصفهان قرار دارد. با مساحت کل ۵۰ کیلومتر یکی از شهرک های صنعتی کوچک اما موفق این استان است. زیرا در این مساحت ۵۰ هکتار فاز عملیاتی و ۳۴ هکتار این شهرک صنعتی است. که در این ۳۴ هکتار ۵ واحد به بهره برداری رسیده،و ۹Read more about شهرک صنعتی هرند[…]