وبلاگ

شهرک صنعتی راوندکاشان

شهرک صنعتی راوندکاشان

شهرک صنعتی راوند کاشان   شهرک صنعتی راوندکاشان در مجاورت جاده کاشان به قم در کیلومتر 5 کاشان به مساحت 18/84 در سال 1358 تاسیس شد. این شهرک صنعتی مانند دیگر شهرک های صنعتی در استان اصفهان در تلاش برای پیشبرد صنعت و ایجاد شغل بود که توانست با اینکه متراژ کمی نسبت به مابقیRead more about شهرک صنعتی راوندکاشان[…]