وبلاگ

شهرک صنعتی مورچه خورت

شهرک صنعتی مورچه خورت

شهرک صنعتی مورچه خورت شهرک صنعتی مورچه خورت در  استان اصفهان یکی از شهرک های صنعتی موفق استان اصفهان است. که در شهرستان برخوار و میمه واقع شده است. مشخصات شهرک صنعتی مورچه خورت این شهرک صنعتی با مساحت کل 535 دارای 535.5 هکتار فاز عملیاتی و 376 هکتار مساحت صنعتی است. در این شهرکRead more about شهرک صنعتی مورچه خورت[…]