وبلاگ

شهرک صنعتی نجف آباد 1

شهرک صنعتی نجف آباد 1

شهرک صنعتی نجف آباد 1 شهرک صنعتی نجم آباد 1 در استان اصفهان و شهرستان نجف آباد قرار دارد. مساحت کل این شهرک صنعتی 81 هکتار است. این شهرک صنعتی در سال 1380 تاسیس شده است. این شهرک صنعتی با 81 هکتار مساحت خود دارای 48 واحد صنعتی و 29 طرح در حال ساخت وRead more about شهرک صنعتی نجف آباد 1[…]

شهرک صنعتی نجف آباد 2

شهرک صنعتی نجف آباد 2

شهرک صنعتی نجف آباد 2 شهرک صنعتی نجف آباد 2 که در سال 1386 در 240 هکتار در استان تهران و شهرستان نجف آباد تاسیس شد. با پتانسیل بالا برای اشتغال‌زایی و پیش‌برد صنعت در کشور با یک مشکل مواجه است،و آن هم مشکل ورودی و دسترسی به این شهرک است. شهرک صنعتی نجف آبادRead more about شهرک صنعتی نجف آباد 2[…]