وبلاگ

شهرک صنعتی وزوان میمه

شهرک صنعتی وزوان میمه

شهرک صنعتی وزوان میمه شهرک صنعتی میمه واقع در استان اصفهان در شهرستان برخوار و میمه است. مساحت این شهرک صنعتی در حدود 129 هکتار بوده که 129.5 هکتار مساحت فاز عملیتانی این شهرک صنعتی است. مساحت صنعتی این شهرک صنعتی 88 هکتار است. که در این 88 هکتار تا به امروز 29 واحد بهRead more about شهرک صنعتی وزوان میمه[…]