وبلاگ

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز ساندویچ پانل نسوز، نوع خاصی از ساندویچ پانل است. که قابل اشتعال نیست . و فقط در تماس مستقیم با آتش، دچار آسیب می‌شود. یکی از انواع ساندویچ پانل ،ساندویچ پانل های نسوز است. امروزه به دلایل وقایع ناگهانی، بالا بودن امنیت از مهمترین خصایص یک بنا است. آتش سوزی زلزله سیل وRead more about ساندویچ پانل نسوز[…]