وبلاگ

کاتالوگ ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی

کاتالوگ ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی

ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی این ساندویچ پانل به دلیل مخفی ماندن پیچ ها به هنگام نصب آن بر روی سازه نام ساندویچ پانل پیچ مخفی به خود گرفته است. نوع دیواری آن با نام ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی شناخته شده. نوع سقفی آن نیز پانل پیچ مخفی سقفی می باشد. به هنگام نصب اینRead more about کاتالوگ ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی[…]