وبلاگ

کانکس کارگری

کانکس کارگری

با توجه به قیمت پایین و سرعت بالای نصب کانکس کارگری در محل پروژه، تجهیز کارگاه با استفاده از کانکس کارگری یکی از مناسب ترین راه ها برای اسکان و استقرار نیروهای اجرایی است. هم چنین امکان جابجایی و نصب و استفاده در پروژه های بعدی از نظر اقتصادی برای کارفرمایان بسیار به صرفه است.  کانکسRead more about کانکس کارگری[…]