وبلاگ

پانل و ساندویچ پانل در استان آذربایجان شرقی -تبریز

پانل و ساندویچ پانل در استان آذربایجان شرقی -تبریز

  پانل و ساندویچ پانل در استان آذربایجان شرقی    اذربایجان شرقی،به مرکزیت تبریز بزرگ‌ترین و پرجمعیت‎ترین استان ناحیه شمال غربی کشور است. این استان دارای مرز خارجی با: کشور های آذربایجان و ارمنستان و از داخل با استان های اذربایجان غربی اردبیل و زنجان دارای مرز است. استان اذربایجان شرقی به دلیل تمرکز صنایعRead more about پانل و ساندویچ پانل در استان آذربایجان شرقی -تبریز[…]