وبلاگ

تولیدکنندگان ساندویچ پانل و کناف در استان اذربایجان شرقی – تبریز

تولیدکنندگان ساندویچ پانل و کناف در استان اذربایجان شرقی – تبریز

اذربایجان شرقی ، به مرکزیت تبریز بزرگترین و پرجمعیت ترین استان ناحیه شمال غربی کشور است. این استان دارای مرز خارجی با کشور های اذربایجان و ارمنستان و از داخل با استان های اذربایجان غربی اردبیل  و زنجان دارای مرز است. استان اذربایجان شرقی به دلیل تمرکز صنایع بزرگ تولیدی در شهر تبریز به عنوانRead more about تولیدکنندگان ساندویچ پانل و کناف در استان اذربایجان شرقی – تبریز[…]