وبلاگ

تعریف ورق آبرو – اطلاعات کامل

تعریف ورق آبرو – اطلاعات کامل

ورق آبرو معمولا سقف‌های شیروانی را به صورت شیبدار می‌سازند،تا آب از یک مسیر خارج شود . در انتهایی‌ترین قسمت این سقف که آب در داخل آن جمع شده و از یک طرف آن خارج می‌شود از ورق آبرو استفاده می‌شود . این ورق همانند جوی آب عمل کرده  و آب‌های سقف را به یکRead more about تعریف ورق آبرو – اطلاعات کامل[…]