Tag: ورق گالوانیزه

پروژه های انجام شده ساندویچ پنل

با توجه به پیشرفت سازه های ساختمانی و استفاده از ساندویچ پانل تعداد پروژه های انجام شده با این سازه اماده در حال افزایش است. برای اشنایی بیشتر شما با این سازه تعدادی از پروژه هایی که توسط نصابان معتبر ساندویچ پانل نصب شده است به همراه اطلاعات تکمیلی در این بخش قرار دادیم. ساندویچ پانل های استفاده شده در این سازه ها ساندویچ پانل شرکت ماموت میباشد که به جهت کیفیت بالای ساخت مورد استفاده قرار میگیرد.

شهرک صنعتی رامشه

شهرک صنعتی رامشه شهرک صنعتی رامشه در استان اصفهان قرار دارد،این شهرک صنعتی که در شهرستان شهرضا این استان واقع شده است. 75 قطعه زمین در شهرک صنعتی رامشه به صنعتگران اختصاص داده شده است که از این تعداد حداقل 80 درصد به صنعتت بازیافت یا تزریق...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی دهق

شهرک صنعتی دهق شهرک صنعتی دهق یکی از شهرک های صنعتی استان اصفهان است،این شهرک صنعتی که در شهرستان نجف آباد این استان قرار دارد یکی از شهرک های صنعتی پر رونق این شهرستان است. شهرک صنعتی دهق در 253 هکتار دارای مساحت صنعتی 161 هکتار در فاز عملیاتی...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی خوانسار

شهرک صنعتی خوانسار   شهرک صنعتی خوانسار در مساحت 69 هکتار است،این شهرک صنعتی که در استان اصفهان قرار دارد در شهرستان خوانسار موفق شده است تا با جذب سرمایه گذار های زیادی در زمره شهرک های صنعتی تازه کار که در پیشبرد اهداف خود موفق بوده اند...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی خمینی شهر

شهرک صنعتی خمینی شهر شهر صنعتی خمینی شهر که به آن منطقه صنعتی خمینی شهر نیز میگویند در استان اصفهان قرار دارد. شهرک صنعتی خمینی شهر که در شهرستان خمینی شهر قرار دارد دارای 100 هکتار مساحت کل است که از این 100 هکتار 95 هکتار آن در فاز عملیاتی قرار...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی علویجه

شهرک صنعتی علویجه شهرک صنعتی علویجه در استان اصفهان در 200 هکتار است که این شهرک صنعتی بخاطر قرار داشتن در شهرستان نجف آباد کمک بسزایی در این شهرستان کرده است زیرا اکثر افرادی که در شهرک صنعتی علویجه کار میکنند،دانشجویان مقیم این شهرستان هستند که...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی اوره نطنز

شهرک صنعتی اوره نطنز   شهرک صنعتی اوره در شهرستان نطنز از استان اصفهان یکی از شهرک های صنعتی که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. این شهرک صنعتی که در ادامه به کم و کاستی ها و نقاط قوت آن خواهیم پرداخت،با مساحت کل 50 هکتار که تمام آن در...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی تیران و کرون

شهرک صنعتی تیران و کرون       شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان یک شهرک صنعتی به مساحت 61 هکتار دارد که از این متراژ 61.1 هکتار آن در فاز عملیاتی قرار گرفته که تا 52 هکتار آن در فاز صنعتی قرار دارد. از این 52 هکتار که برای فضای...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی سگزی

شهرک صنعتی سگزی شهرک صنعتی سگزی در استان و شهر اصفهان واقع شده است. مساحت کل این شهرک صنعتی در حدود 500 هکتار می باشد که همه این 500 هکتار در فاز عملیاتی قرار گرفته و از این فاز عملیاتی 427 هکتار را به بخش صنعتی این شهرک صنعتی اختصاص داده اند...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی جی

شهرک صنعتی جی شهرک صنعتی جی یکی از شهرک های صنعتی استان اصفهان است. که در پایتخت این استان،در شهر اصفهان قرار دارد.مساحت کلی این شهرک صنعتی در حدود 310 هکتار است که از این متراژ 309.6 هکتار آن در فاز عملیاتی بوده است و 210 هکتار این فاز عملیاتی...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی هرند

شهرک صنعتی هرند شهرک صنعتی هرند که در استان اصفهان قرار دارد با مساحت کل 50 کیلومتر یکی از شهرک های صنعتی کوچک اما موفق این استان است زیرا در این مساحت 50 هکتار فاز عملیاتی و 34 هکتار این شهرک صنعتی بوده که در این 34 هکتار 5 واحد به بهره برداری...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی وزوان میمه

شهرک صنعتی وزوان میمه شهرک صنعتی میمه واقع در استان اصفهان در شهرستان برخوار و میمه است. مساحت این شهرک صنعتی در حدود 129 هکتار بوده که 129.5 هکتار مساحت فاز عملیتانی این شهرک صنعتی است،مساحت صنعتی این شهرک صنعتی 88 هکتار می باشد که در این 88...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل

شهرک صنعتی اسفیدواجان

شهرک صنعتی اسفیدواجان شهرک صنعتی اسفیدواجان در استان اصفهان قرار دارد. اسن شهرک صنعتی با دو هدف ارتقا صنایع کشور و ایجاد اشتغال پا به عرصه گذاشت،شهرک صنعتی اسفیدواجان با 248 هکتار مساحت کل در شهرستان تیران و کرون قرار دارد.که از این 248 هکتار...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل