وبلاگ

کانکس امداد و نجات

کانکس امداد و نجات

کانکس امداد و نجات کانکس امداد و نجات کانکس امداد و کانکس نجات برای کمک رسانی و امداد و نجات به همنوعان عزیز کانکس های طراحی گردیده تا کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز پزشکی در آنها تعبیه گردد و اینگونه کانکس ها به کانکس های امداد و نجات معروف شده اند و طبق استانداردهایRead more about کانکس امداد و نجات[…]