وبلاگ

کانکس امداد و نجات

کانکس امداد و نجات

کانکس امداد و نجات کانکس امداد و نجات کانکس امداد و کانکس نجات برای کمک رسانی و امداد و نجات به همنوعان عزیز کانکس‌های طراحی گردیده تا کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز پزشکی در آنها تعبیه گردد. و اینگونه کانکس‌ها به کانکس‌های امداد و نجات معروف هستند. و طبق استانداردهای تعریف شده ساخت کانکسRead more about کانکس امداد و نجات[…]