وبلاگ

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی (guarding conex) کانکس نگهبانی جهت استقرار نیروی نگهبان درون آن ساخته می‌شود،که به آن کیوسک نگهبانی هم گفته می‌شود. این کانکس‌ها را می‌توان با دیوار پیش ساخته ساخت. گاهی در: بخش‌هایی از شهر یا جلوی ساختمان‌ها  یا بیمارستان‌ها  یا حتی جلوی ورودی پارکینگ نیاز به استقرار یک نیروی نگهبانی است. که کنترل ورود وRead more about کانکس نگهبانی[…]