تریلر تیغه ماموت

تریلر تیغه ماموت و کانتینر بر سه محور

ابعاد:

  • طول
  • عرض

قابلیت حمل یک عدد کانتینر 40 فوت یا دو عدد 20 فوت جمعا تا 28.5 تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر 20 فوت در وسط حداکثر تا 240 تن است.

شاسی تریلر تیغه ماموت

  • شاسی و قطعات از فولاد محکم
  • جوش آرگون اتوماتیک با فنی آوری مرکله آلمان
  • تیرهای اصلی با تسمه استاندارد
  • مقاطع برزسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص

تیلر تیغه ماموت و سیستم ترمز:

  • دیسکی یا کاسه ای
  • دومسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک باز
  • دو عدد بوسته جفت برای دو محور عقب
  • سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP )/ ترمز اضطراری/سیستم قفل پارس

   

دسته مقالات ساندویچ پانل