ساندویچ پانل دیواری شرکت کبیر پانل


ساندویچ پانل دیواری جهت پوشش دیوار است.

بصورت پیوسته با عرض مفید 100 سانتیمتر و غیر مفید 102 سانتیمتر و به طول دلخواه مشتری تولید می شود .

و در قالب‌های:

  • استاندارد
  • – مینیاتوری (سینوسی ریز) –
  • پانل صاف
  • و پانل پیچ مخفی تولید می شوند.

این پانل ها در ضخامت از 2 سانتیمتر تا 22 سانتیمتر در شرکت کبیر پانل برای مصارف مختلف و مناسب با شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف طراحی و تولید گردیده است.

انواع ساندویچ پانل های دیواری شرکت کبیر پانل

ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی:

ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای 100 سانتیمتر عرض مفید و 104 سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد و برای مصارف خاص که بسیار درزبند بوده و در مقابل نفوذ هوا و صدا عایق بسیار قوی می باشد.

 ساندویچ پانل دیواری مینیاتوری:

ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای 100 سانتیمتر عرض مفید و 102 سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها دارای گامهای ریز در سطح ورق بالا بوده و بسیار ظاهر زیبا و مقاومت خوبی در سطح کار می باشد با قابلیت چفت شوندگی و درز بند بودن.

ساندویچ پانل دیواری کلاسیک (استاندارد):

ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای 100 سانتیمتر عرض مفید و 102 سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها به دلیل گامهای موجود دارای مقاومت بالا و از نظر نوع طراحی چفت شوندگی و درزبندی مناسبی دارد.

 

 

ساندویچ پانل دیواری کبیر پانلساندویچ پانل دیواری کبیر پانل

دسته محصولات کبیر پانل