شهرک صنعتی راوند کاشان
شهرک صنعتی راوند کاشان

شهرک صنعتی راوندکاشان در مجاورت جاده کاشان به قم در کیلومتر 5 کاشان به مساحت 18/84 در سال 1358 تاسیس شد.

این شهرک صنعتی مانند دیگر شهرک های صنعتی در استان اصفهان در تلاش برای پیشبرد صنعت و ایجاد شغل بود که توانست با اینکه متراژ کمی نسبت به مابقی شهرک های صنعتی استان اصفهان دارد

توانست 4137 شغل ایجاد کند.

شهرک صنعتی راوند کاشان شهرک صنعتی ای قدیمی و به بهره برداری کامل رسیده است که در این شهرک صنعتی بسیاری از نیازهای شغلی جوانان استان تامین شده است.

در این شهرک صنعتی 119 قرارداد منعقد شده است که در حوزه صنعتی و خدماتی فعالیت می کنند.این شهرک صنعتی 119 واحد صنعتی خدماتی به بهره برداری رسیده دارد که از این تعداد 105 تای آن فعال بوده

و 14 واحد تعطیل هستند.

در این شهرک صنعتی 43 واحد از 119 واحد به اجاره رفته است.

امکانات شهرک صنعتی راوند کاشان

امکاناتی که در این شهرک صنعتی قرار دارد به شرح ذیل است :

⦁ خانه بهداشت

⦁ ساختمان و ایستگاه آتش نشانی

⦁ نانوائی

⦁ مغازه خدمات آتش نشانی

⦁ خواروبار فروشی

⦁ حمل و نقل تاکسی بار

⦁ الکتریکی و سیم پیچی

⦁ تاسیسات آبرسانی مستقل شهرک دارای دو چاه

⦁ ساختمان هیئت امنا

⦁ آبرسانی منابع زمینی و هوایی

⦁ ساختمان نگهبانی و آب نما

⦁ شبکه آب شهری با امتیاز 4 لیتر آب در ثانیه

⦁ برق

⦁ تلفن

⦁ گاز

این شهرک صنعتی از 84 هکتار 71 هکتار را به واحدهای صنعتی خود اختصاص داده است.فاصله این شهرک صنعتی تا مرکز استان 205 کیلومتر و با نزدیکترین شهرستان 5 کیلومتر می باشد.

در این شهرک صنعتی به وفور ساندویچ پانل ماموت به چشم میخورد زیرا این ساندویچ پانل ها هستند که به کمکی شهرک های صنعتی آمده اند و با فواید فراوانی که دارند در انواع صنایع و ساخت و ساز ها

کاربرد دارند بیشتر به دلیل اینکه سبک هستند و پیش ساخته و به همین دلیل نصب و اجرای آن ها بسیار ساده تر است|.

ساندویچ پانلی که در آن از ورق گالوانیزه استفاده شده در این شهرک صنعتی فراوان است،که بین دو ورق گالوانیزه ساندویچ پانل از انواع هسته های ساندویچ پانل که عایق به حساب می آیند استفاده می

شود.

شهرک صنعتی فوق در اسفند 1363 به تصویب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران این شهرک جز شهرکهای صنعتی مصوب قرار گرفت.

اولین بار هیئت امنا در این شهرک صنعتی در سال 1367 و در سال 1373 گازرسانی این شهرک صنعتی انجام شد.لازم به ذکر است که این شهرک صنعتی در شهر کاشان قرار دارد.

  • ساندویچ پنل در شهرستان کاشان
  • شهرک های صنعتی استان اصفهان
  • فروش کانکس
  • فروش ورق گالوانیزه
  • قیمت ساندویچ پانل
  • ساندویچ پانل
  • شرکت کبیر پانل
  • ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رنگی
  • ورق گالوانیزه در اصفهان
  • ورق گالوانیزه
دسته استانبرچسب ها ,