شهرک صنعتی علی آباد

علی آباد

شهرک صنعتی علی آباد واقع در محور تهران -گرمسار بعد از پاسگاه شریف آباد جنوبی جاده در فاصله 55 کیلومتری شهر تهران در استان تهران و و شهرستان تهران است.

370 هکتار مساحت این شهرک صنعتی بوده و در این شهرک حدود 980 قرارداد منعقد شده که 188 طرح در حال ساخت بوده و 395 واحد به بهره برداری رسیده اند.این شهرک صنعتی دارای آب برق تلفن گاز می باشد که برای خارج نشدن انرژی ها مصرفی مثل برق در این شهرک های صنعتی می توان از ساندویچ پانل پیش ساخته استفاده کرد و ورق گالوانیزه هم از ورق های توصیه شده در ساختمان ها و شهرک های صنعتی استان تهران می باشد.

فواصل شایان ذکر با شهرک صنعتی علی آباد :
65 کیلومترفاصله تا فرودگاه
30 کیلومتر فاصله تا راه آهن
55 کیلومتر فاصله تا مرکزاستان
55 کیلومتر فاصله تا نزدیکترین شهرستان
55 کیلومتر فاصله تا گمرک: 55 کیلومتر
1100 کیلومتر فاصله تا نزدیکترین بندر

ساندویچ پنل در تهرانشهرک های صنعتی استان تهرانفروش کانکس در شهرک علی آبادفروش ورق گالوانیزه در شهرک صنعتی علی آبادقیمت ساندویچ پانل در شهرک صنعتی علی آبادساندویچ پانل در شهرک صنعتی علی آبادشرکت کبیر پانل در شهرک صنعتی علی آبادشرکت ماموت در شهرک صنعتی علی آبادورق گالوانیزهورق گالوانیزه رنگی

دسته استانبرچسب ها ,