شهرک صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی پیشوا
شهرک صنعتی پیشوا
شهرک صنعتی پیشوا
شهرک صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی پیشوا که یکی از شهرک های صنعتی شهرستان ورامین در استان تهران است در مساحت 380

هکتار،بالغ بر 8 طرح در دست ساخت و 10 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و 34 قرار داد منعقد شده را شامل می‌شود.

در شهرک صنعتی که هنوز برای پیشرفت بیشتر راه‌ها و اهدافی در پیش دارد،با استفاده از ورق گالوانیزه و ساندویچ

پانل قادریم که مصرف انرژی را به حداقل برسانیم.

و به وسیله عایق های پیش‌ساخته ای به اسم ساندویچ پانل و با استفاده از ورق هایی که در آن ها استفاده شده مثل ورق

گالوانیزه می توانیم گامی در جهت ایمنی بیشتر سوله ها و ساختمان های صنعتی برداریم.

آدرس شهرک صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی پیشوا واقع در کیلومتر 45 بزرگراه امام رضا (ع) در کیلومتر 9 محور شریف آباد-پیشوا دارای انشعابات آب و برق

است.

این شهرک یکی از معدود شهرک های صنعتی کشوراست.

که با دارا بودن 30 حلقه چاه آب با دبی 910 لیتراز آب شیرین برخوردار است.

که صنایع غذایی و صنایع آب بر در تأمین آب مورد نیاز فعالیت خود با هیچ کمبود آبی مواجه نیست .

دسته استانبرچسب ها ,