شهرک صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی پیشوا که یکی از شهرک های صنعتی شهرستان ورامین در استان تهران است در مساحت 380

هکتار،بالغ بر 8 طرح در دست ساخت و 10 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و 34 قرار داد منعقد شده را شامل می‌شود.

در شهرک صنعتی که هنوز برای پیشرفت بیشتر راه‌ها و اهدافی در پیش دارد،با استفاده از ورق گالوانیزه و ساندویچ

پانل قادریم که مصرف انرژی را به حداقل برسانیم.

و به وسیله عایق های پیش‌ساخته ای به اسم ساندویچ پانل و با استفاده از ورق هایی که در آن ها استفاده شده مثل ورق

گالوانیزه می توانیم گامی در جهت ایمنی بیشتر سوله ها و ساختمان های صنعتی برداریم.

آدرس شهرک صنعتی پیشوا

این شهرک واقع در کیلومتر 45 بزرگراه امام رضا (ع) در کیلومتر 9 محور شریف آباد-پیشوا دارای انشعابات آب و برق

است.

این شهرک یکی از معدود شهرک های صنعتی کشوراست.

که با دارا بودن 30 حلقه چاه آب با دبی 910 لیتراز آب شیرین برخوردار است.

که صنایع غذایی و صنایع آب بر در تأمین آب مورد نیاز فعالیت خود با هیچ کمبود آبی مواجه نیست .

دسته استانبرچسب ها ,