شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه

شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه

شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه واقع در محور تهران-ورامین،جاده آب باریک 25 کیلومتری شهر ورامین و در فاصله 70 کیلومتری شهر و تهران است.

این شهرک صنعتی در استان تهران واقع شده است.

و بخاطر مسائل امنیتی و ایمنی از:

این شهرک صنعتی دارای 704 هکتار زمین است که 185 واحد صنعتی در آن در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که این 185 واحد 2536 شغل در استان تهران ایجاد کرده اند و

امید است با احداث 389 طرح دیگر این شهرک صنعتی شاهد پیشرفت در صنایع و همچنین ایجاد شغل های بیشتر باشیم.

فواصل شایان ذکر شهرک صنعتی چرمشهر

75 کیلومتر تا فرودگاه

24 کیلومتر تا راه آهن

75 کیلومتر تا مرکز استان

25 کیلومتر تا نزدیکترین شهرستان

75 کیلومتر تا گمرک

1100 کیلومتر تا نزدیکترین بندر

دسته استانبرچسب ها ,