ضخامت ساندویچ پانل ماموت:

ساندویچ پانلضخامت ساندویچ پانل بسته به ضخامت عایق و نوع ورق مورد استفاده متفاوت است. مقدار جابجایی حرارتی و همچنین مقدار بار فشاری بر ساندویچ نیز بر تعیین ضخامت ساندویچ پانل تاثیر گذار هستند

ضخامت ساندویچ پانل دیواری:

عرض ثابت ساندویچ پانل های دیواری 1.16 متر و مفید آن 1.14 متر میباشد.ضخامت این پانل های دیواری از 4 الی 12.5 سانتی متر است که البته به درخواست مشتری در ضخامت 15 سانتی متر هم تولید میشود.

در ساندویچ پانل طرح ذوزنقه ای عرض ثابت 1.08 متر و با 7 سانتی متر اورلپ عرض مفید ان به 1.01 متر کاهش میابد و طول آن 2 الی 12.20 متر به دلخواه مشتری است.

ضخامت ساندویچ پانل سقفی:

ساندویچ پانل سقفی ماموت معمولا در عرض 1.08 و با 7 سانتی متر اورلپ 1.01 متر تولید میشود.این پانل در ضخامت های مختلف از 4 الی 10.08 سانتی متر تولید میشود و طول آن نیز به درخواست مشتری از 2 الی 12 متر میباشد.

ضخامت ساندویچ پانل سردخانه ای:

ضخامت این ساندویچ پانل از 8 الی 15 سانتی متر است. عرض ثابت آن 1.16 با سانتی متر اورلپ عرض مفید آن 1.14 متر میباشد و در طول های 1 الی 13 متر به درخواست مشتری تولید میشود.

ضخامت ساندویچ پنل پیچ مخفی و اتاق تمیز:

از ساندویچ پانل های پیچ مخفی و دو رو صاف معمولا در ساخت اتاق های تمیز مورد استفاده قرار میگیرد.

ضخامت ساندویچ پانل پیچ مخفی 5 سانتی متر است و همچنین ساندویچ پانل های اتاق تمیز دارای ضخامت 5 الی 8 سانتی متر هستند.

قیمت نهایی و تمام شده ساندویچ پانل بر اساس ابعاد و ضخامت و مواد مورد استفاده و ... تعیین میشود جهت دریافت لیست قیمت ساندویچ پانل کلیک کنید.

دسته مقالات ساندویچ پانلبرچسب ها ,