پروژه احداث راه ارتباطی کازرون

کارفرما : شرکت پیاب سازه گسترپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا: 1395متراژ:700متر سقفی و 400متر دیواری احداث کمپ مهندسی و کارگری بمساحت 600متر مربع با متریال ساندویچ پانل

mammut logo

مجری : شرکت آراسب پیشتاز

(نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت)

021-44030414

راه روستایی پریشان-شهرنجان

پروژه احداث راه ارتباطی کازرون

دو محله توریستی روستایی پریشان-شهرنجان، از طریق راه ارتباطی به یکدیگر متصل شدند.

این راه ارتباطی از ابهاد گوناگون اهمیت دارد:

  • امنیتی
  • سیاحتی
  • محیط زیستی

از رویکردهای افتتاح این جاده،از بن بست خارج شدن 16 الی 20 روستا است. مهمترین رویکرد این پروژه،حفظ محیط زیست تالاب پریشان است.

کلیک کنید

احداث راه ارتباطی کازرونپروژه کازروناجرای راه ارتباطی کازرونپروژه احداث راه ارتباطی کازرونپروژه احداث راه ارتباطی کازرونپروژه احداث راه ارتباطی کازرونپروژه ساخت کمپ کارگری پروژه ساخت ماموتپروژه ساخت پروژه احداث راه ارتباطی کازروننمای پروژه احداث راه ارتباطی کازرونپروژه ساخت کمپ کارگری و مهندسی

مشاهده دیگر پروژه ها

دسته پروژه های انجام شده با ساندویچ پانل