وبلاگ

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو کارفرما : شرکت روناک داروپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا: ۱۳۹۴ محل اجرا ساوه، شهرک صنعتی کاوه متریال مصرفی در پروژه شرکت روناک دارو: متراژ ۳۰۰۰متر سقفی ۲۰۰۰متر دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) تاریخچه‌ای از شرکت روناک دارو: شرکت روناک داروRead more about پروژه شرکت روناک دارو[…]

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ توسط شرکت ماموت کارفرمای پروزه دانشگاه علم و  فرهنگ : دانشگاه علم فرهنگ پیمانکار پروژه علم و فرهنگ:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:۱۳۹۵محل اجرا:تهران- اشرفی اصفهانی -روبروی تیراژه متریال مصرفی در پروژه دانشگاه علم و فرهنگ:۱۵۰۰متر ساندویچ پانل سقفی(سقف قوسی) به همراه۸۰۰متر نصب کامپوزیت مجری : شرکت آراسب پیشتازRead more about پروژه دانشگاه علم و فرهنگ[…]

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش کارفرما : شرکت پارسیان پست پیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا: ۱۳۹۵محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی در پروژه پست برق جزیره کیش: ۸۰۰۰متر ساندویچ پانل سقفی و ۲۰۰۰متر دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) ۰۹۱۲۷۲۰۹۷۶۷ شرکت آب و برق کیش درRead more about پروژه پست برق جزیره کیش[…]

پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت) ۰۹۱۲۷۲۰۹۷۶۷ کلیک کنید بازار پردیس ۱ کیش کارفرما : بازار پردیس کیش پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموتسال اجرا: ۱۳۹۵محل اجرا: جزیره کیش متریال مصرفی در پروژه بازار پردیس: ۱۳۰۰۰متر ساندویچ پانل سقفی ۵ سانت – آبرو گالوانیزهRead more about پروژه بازار پردیس کیش[…]

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا کارفرما : شرکت پاتیرا پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: ۳۰۰۰متر پانل سقفی به همراه ۵۰۰متر نورگیر پلی کربنات و ۲۰۰۰متر پانل دیوارینام پروژه:شمس اباد تهران سال اجرا: ۱۳۹۵استان تهران متریال مصرفی در پروژه شرکت پاتیرا: ۳۰۰۰متر پانل سقفی به همراه ۵۰۰متر نورگیر پلی کربنات و ۲۰۰۰متر پانل دیواریRead more about پروژه شرکت پاتیرا[…]

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا کارفرما : شركت ايثار سبلان پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: ٢ سوله ورزشي هر كدام ١٥٠٠ متر مربعنام پروژه:پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري سال اجرا: ۱۳۹۵استان تهران متریال مصرفی در پروژه سالن ورزشی مدیریت بحران: ساندویچ پانل سقفی مجری :Read more about پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا[…]

پروژه آهاب

پروژه آهاب

پروژه آهاب ،پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري کارفرما : شرکت آهاب پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: ۱۳۰۰ مترمربع سقف نام پروژه:پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري سال اجرا: ۱۳۹۴استان تهران متریال مصرفی در پروژه آهاب : ۱۳۰۰ مترمربع ساندویچ پانل سقفی ۵سانت <!– توضیحات:Read more about پروژه آهاب[…]

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر کارفرما : شرکت عمران گستر آرشینپیمانکار:نماینده فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: ۲۵۰۰متر پانل سقفی ۴سانت نام پروژه: پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر سال اجرا: ۱۳۹۴استان مازندران متریال مصرفی در پروژه نیروی دریایی نوشهر: پانل سقفی ۴سانت مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرایRead more about پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر[…]

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک کارفرما : شرکت آلومینیوم اراک پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: نام پروژه:پروژه آلومینیوم اراک سال اجرا: ۱۳۹۵استان مرکزی متریال مصرفی در پروژه آلومینیوم اراک: پانل سقفی و دیواری به همراه ۱۶۰ تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرایRead more about پروژه آلومینیوم اراک[…]

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب   کارفرما : شرکت فروکتوز پیمانکار: نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه فرافروکتوز ناب: ۸۰۰۰ مترپانل سقفی و دیوارینام پروژه:پروژه فرا فروکتوز ناب سال اجرا:۱۳۹۵استان البرز متریال مصرفی در پروژه فرافروکتوز ناب: پانل سقفی و دیواری به همراه ۱۶۰ تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری توضیحات: یکی ازRead more about پروژه فرا فروکتوز ناب[…]